PKW KFOR
Język i porozumiewanie się
Niedziela, 16 grudzień 2018 r.

Język i porozumiewanie się
Języki urzędowe: albański i serbski.
Oficjalnymi językami są albański i serbski oraz uznane języki mniejszości: turecki, bośniacki i romski w gminach zamieszkanych przez te społeczności.
Inne języki: angielski (przede wszystkim w kontaktach z misją EULEX (European Rule of Law Mission In Kosowo), i siłami wojskowymi KFOR Kosovo Forces, a także UNMIK - (United Nations Interim Administration in Kosovo). Dominuje język albański, konkretnie dialekt kosowski. Teksty tłumaczone przez Albańczyków z Albanii nie zawsze są tu w pełni zrozumiałe. Drugi język to serbski - w enklawach, i turecki - którym mówi turecka mniejszość. Wielu, zwłaszcza starszych Albańczyków, zna serbski, i zwykle nie ma oporów przed jego używaniem w kontaktach z obcokrajowcami. Po angielsku mówią niemal wszyscy lokalni pracownicy organizacji międzynarodowych i młodzież, wiele osób zna też niemiecki ze względu na liczną kosowską diasporę w Niemczech i Szwajcarii oraz częste wyjazdy do pracy.

Źródło opracowania: Wikipedia, "Vademecum żołnierza Kosowo" wyd. DWiPO MON Warszawa 2009.