PKW KFOR
Aktualności
Niedziela, 16 grudzień 2018 r.
16.04.2010
Dzień SaperaW Dzień Sapera - coroczne Święto Wojsk Inżynieryjnych oddajemy hołd bohaterskim czynom polskich saperów dokonanych podczas działań wojennych, a także w czasie pokojowej służby.

Tradycyjnie, już od 1945r., 16 kwietnia jest dniem, w którym Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto - Dzień Sapera, ustanowione na pamiątkę rocznicy forsowania  Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I Armii WP w 1945 roku.
Wojska Inżynieryjne w skład których wchodzą pododdziały saperskie - to obecnie jeden z ważniejszych rodzajów sił zbrojnych. Duże znaczenie mają zwłaszcza dla systemu reagowania kryzysowego niosąc pomoc cywilom w sytuacjach katastrof i kryzysów.
O saperach najczęściej słyszy się, kiedy trzeba usunąć niewybuchy z czasów II wojny światowej. Tylko w ubiegłym roku saperzy przyjęli ponad 8 tysięcy zgłoszeń, w wyniku czego zniszczyli pół miliona niewybuchów i materiałów niebezpiecznych.
Pluton saperów XXII Zmiany PKW KFOR dowodzony przez por. Adama Górala wykonuje bardzo odpowiedzialne zadania mandatowe polegające na:

  • realizacji zgłoszeń znalezionych przedmiotów wybuchowych, zagrażających życiu i zdrowiu żołnierzy KFOR oraz ludności cywilnej;
  • rozpoznaniu inżynieryjnemu terenu pod lądowiska dla śmigłowców ;
  • monitoringu przejezdności dróg (osłona techniczna dróg);
  • szkoleniu z przestrzegania zasad bezpieczeństwa – postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

  • W tym roku saperzy nie będą mieli okazji do obchodzenia swojego święta z powodu żałoby narodowej, ale wszyscy życzymy im bezpiecznej służby i szczęścia tak potrzebnego im w codziennej pracy.

    Galeria>>>