PKW KFOR
Aktualności
Niedziela, 16 grudzień 2018 r.
15.08.2010
Święto Wojska Polskiego15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się najważniejsza bitwa w nowożytnej historii Polski - Bitwa Warszawska. W bitwie tej wykrwawieni, zmęczeni i zdziesiątkowani żołnierze polscy pokazali światu czym jest męstwo, honor i odwaga.

Aby uczcić pamięć tamtych dni i wyrazić najwyższy szacunek walczącym, w dniu tym ustanowiono Święto Wojska Polskiego.
Obchody naszego święta w Kosowie rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny celebrowana przez kapelana Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR mjr Krzysztofa Smolenia. Uroczysty apel uświetnili swoją obecnością: konsul RP w Republice Macedonii Sławomir Łuczak i attaché Ambasady Anna Domska-Łuczak, zastępca dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód pułkownik Jose Boria-Cruz a także dowódcy kontyngentów i szefowie komórek Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód.
Apel Pamięci symbolicznie przywołał do żołnierskiego szyku żołnierzy, którzy oddali za Ojczyznę to co mieli najcenniejszego - własne życie, a pamięć ich uczczono salwą honorową.
Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR podpułkownik Dariusz Kosowski zwracając się do żołnierzy podkreślił znaczenie uniwersalnych wartości bliskich żołnierskiemu sercu - umiłowanie wolności, honor i braterstwo oraz znaczenie święta Wojska Polskiego, jako łącznika przeszłości i teraźniejszości dla całych pokoleń i generacji Polaków. Żołnierzom szczególnie zaangażowanym w realizację zadań misyjnych wręczył listy gratulacyjne.
W słowach skierowanych do polskich żołnierzy zastępca dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód pułkownik Jose Boria-Cruz zaprezentował doskonałą znajomość historii Polski i polskiego czynu zbrojnego, powołując się na wspólnych bohaterów naszych narodów - generałów Pułaskiego i Kościuszkę. Odznaczając dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowego i dowódcę Narodowego Elementu Zaopatrywania podpułkownika Mirosława Giela medalem NATO "Non Article 5" dał wyraz uznaniu dla dokonań polskich żołnierzy pełniących misję w Republice Kosowa. Następnie przełożeni udekorowali podległych sobie żołnierzy medalami NATO.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, po której nastąpiło nieoficjalne spotkanie przy żołnierskiej grochówce we Freedom Park.

Galeria>>>