PKW KFOR
Aktualności
Niedziela, 16 grudzień 2018 r.
25.09.2010
Uroczystość przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym KFORDowódca PKW KFOR podpułkownik Dariusz Kosowski przekazał proporzec Kontyngentu swojemu następcy - podpułkownikowi Krzysztofowi Monkiewiczowi.

Wraz z proporcem - symbolem Kontyngentu przekazanym następcy za pośrednictwem przedstawiciela dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych pułkownika Stanisława Sprawki, podpułkownik Dariusz Kosowski przekazał następcy dowodzenie Kontyngentem i odpowiedzialność za polską strefę w Republice Kosowa.
W uroczystości wziął udział dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód pułkownik Francisco J. Neuman, delegacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, wchodzącej w skład sił EULEX, dowodzonej przez podinspektora Marcina Wydrę, dowódcy kontyngentów wojskowych wchodzących w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód, oraz przedstawiciele Kwatery Głównej KFOR w Prisztinie.
Po podpisaniu protokołu przekazania obowiązków parafowanego przez obecnego na uroczystości przedstawiciela dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych pułkownika Stanisława Sprawkę i zmianie flagi 9. Brygady Kawalerii Pancernej na flagę Elbląga - macierzystego garnizonu XXIII zmiany PKW KFOR, okolicznościowe przemówienia wygłosili: dowódca Międzynarodowej Grupy Bojowej - Wschód pułkownik Francisco J. Neuman, dowódca XXII zmiany PKW KFOR podpułkownik Dariusz Kosowski oraz dowódca XXIII zmiany PKW KFOR podpułkownik Krzysztof Monkiewicz.
Za wyjątkowe zaangażowanie w wykonywaniu zadań mandatowych oraz godne reprezentowanie Polskich Sił Zbrojnych, pułkownik Stanisław Sprawka wręczył ośmiu żołnierzom listy gratulacyjne od dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych.
Dowódca XXII zmiany PKW KFOR docenił wysoki poziom wyszkolenia, umożliwiający wykonanie zadań misyjnych na najwyższym poziomie i wyróżnił trzydziestu dwóch żołnierzy listami gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi coinami. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy XXII zmiany PKW KFOR i defilada pododdziałów zakończyły uroczystość, której wyjątkowo towarzyszył deszcz, nie widziany w Camp Bondsteel od dłuższego czasu. Kosowskie niebo płaczem pożegnało XXII zmianę PKW KFOR.

Galeria >>>