PKW KFOR
9 Brygada Kawalerii Pancernej
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Hymn 9 BKPancI.Szli ułani w krwawe boje
Nie szczędzili swoich sił
Szli przez burze, szli przez znoje
Żebyś w wolnej Polsce żył
II.Czyny króla Batorego
Rozkruszyły wiele twierdz
Dziś są wzorem dla każdego
Dla ułańskich naszych serc
III.Hej ułani, hej ułani
Dzisiaj wszystko zmienił świat
My jeździmy dziś czołgami
Gdzie po drogach biegnie wiatr
IV.Gdzie na polach rosną maki
Gdzie buduje tęcza most
Tam stalowe mkną rumaki
i ułanów słychać głos:
Ref.To my 9-ta Brygada
Dziś pełnimy straż
Niech pieśń ta opowiada
Skąd rodowód wziął się nasz
To my 9-ta Brygada
W ciszy trwamy czas
I w lesie na paradach
Odnajdziesz czasem nas


9 Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego wystawia i stanowi trzon XXII Zmiany PKW KFOR.

Brygada stacjonuje w Braniewie, mieście powiatowym położonym w północno-wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego nad rzeką Pasłęką w odległości 6 km od granicy z 0bwodem Kaliningradzkim.

Historia
Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej w 1993 roku 27 Pułk Zmechanizowany przystąpił do restrukturyzacji, w wyniku której w 1994 roku została sformowana: 9 Brygada Kawalerii Pancernej. W dniu 1 września 1995 roku dzięki staraniom podjętym przez środowiska kombatanckie oraz kadrę zawodową i żołnierzy zsw na podstawie decyzji nr 42/MON z dnia 27 kwietnia 1995 r. brygada przejęła tradycje oddziałów Nowogródzkiej Brygady kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich i 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego. 27 września 1995 r. na uroczystym apelu brygada otrzymała nowy sztandar nadany przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę. Sztandar ufundowany przez społeczeństwo miejscowości Braniewo i Płoskinia dowódcy brygady ppłk dypl. Ryszardowi Sorokoszowi wręczył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Henryk Goryszewski. Dalsze lata w historii brygady (1995 - 2005) to okres wytężonej służby i szkolenia oraz potwierdzanie przydatności bojowej jednostki. To także czas restrukturyzacji i dostosowywania swojej struktury do nowej doktryny obronnej Państwa oraz struktur NATO. Pododdziały brygady realizują program szkolenia na przy koszarowych placach ćwiczeń i strzelnicach, a także na poligonach OC Wędrzyn, Drawsko Pomorskie, OSPWL Bemowo Piskie/Orzysz biorąc udział w następujących ćwiczeniach:

 • Opal '99 (1998/1999)
 • Strong Resolve (2002)
 • Donośna Surma (2003)
 • Desert Lake '04 (2004)

 • Lata 1995-2005 to również okres modernizacji bazy szkoleniowej i socjalno bytowej a także wielu kontroli i inspekcji. W 1998 r. zostają oddane do użytku: stołówka żołnierska i hala sportowa oraz nowa sala tradycji 9 BKPanc, natomiast w marcu 2000 r. nowoczesny Plac Ćwiczeń Ogniowych a w kwietniu 2002 r. jedna z najlepiej wyposażonych w Wojsku Polskim myjnia czołgowo-samochodowa. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez 9 Brygadę na przełomie lat 2003/2004 było przygotowanie i udział żołnierzy w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
  Lata 2005-2009 to okres intensywnego szkolenia na przykoszarowych obiektach szkoleniowych i placach ćwiczeń oraz na poligonach Drawsko i Bemowo Piskie. Najważniejszymi zadaniami jakie żołnierze brygady realizowali w tym okresie były zadania wykonywane w ramach VII zmiany PKW w Iraku, XXVIII zmiany UNDOF w Syrii oraz PKW w Afganistanie.
  Rok 2009 to rok przystosowania struktur brygady do działania bez udziału żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w oparciu o żołnierzy zawodowych. To również okres przygotowań do wykonywania zadań przez żołnierzy brygady w ramach PKW w Kosowie w 2010 r.

  Tradycje
  9 Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego została sformowana w 1994 roku w Braniewie na bazie 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego. 1 września 1995 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 42/MON z dnia 27 kwietnia 1995 r. przejęła tradycje oddziałów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich i 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Przejmując dziedzictwo tradycji tych jednostek brygada do swoich dokonań wpisała bohaterstwo poprzedników walczących o niepodległość i godność Rzeczypospolitej w wojnie polsko – bolszewickiej, w kampanii wrześniowej, konspiracji, w walkach nad Nysą Łużycką i na terytorium Czech. Dzieje brygady otwierają dokonania Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która została sformowana 17 sierpnia 1920 roku w okolicach Ciechanowa jako 9 Brygada Jazdy w skład, której wchodziły: 1 Pułk Szwoleżerów, 201 Pułk Szwoleżerów, 203 Pułk Ułanów, 2 Bateria Dywizjonu Artylerii Konnej.
  Z chwilą swego powstania 9 Brygada Jazdy była skierowana na front i toczyła boje i bitwy walnie przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi. Po zakończeniu działań bojowych w lutym 1921 r. 9 Brygada Jazdy oraz wchodzące w jej skład oddziały:

 • 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich
 • 26 Pułk Ułanów im. Hetmana Polnego Koronnego Jana Karola Chodkiewicza
 • 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego
 • 3 Pułk Strzelców Konnych
 • 9 Dywizjon Artylerii Konnej,
 • 9 Szwadron Pionierów,
 • 9 Szwadron Łączności
 • została przeniesiona do Baranowicz, gdzie stacjonowała do wybuchu II Wojny Światowej. W 1937 r. została przemianowana na Nowogródzką Brygadę Kawalerii.
  W dniu rozpoczęcia II Wojny Światowej - 1 września 1939 roku otworzyła kolejną kartę swojej Księgi Bojowej Chwały biorąc udział w walkach obronnych kampanii wrześniowej działając w składzie Armii „Modlin”. Toczyła krwawe boje pod Działdowem, Petrykozami, Cegłowem, Połczanką i Siennicą, by 26 września 27 Pułkiem Ułanów pod Morańcami wykonać ostatnią szarżę kawalerii polskiej w okresie wojny obronnej 1939 roku.
  Kolejnym ogniwem w dziejach brygady są działania bojowe szwadronu 26 i 27 Pułku Ułanów utworzonych w ramach Armii Krajowej. Brały one udział w obronie ludności polskiej zamieszkującej wschodnie kresy Rzeczypospolitej i w akcji "Burza" tocząc krwawe boje w Puszczy Nalibockiej, w okolicach Nowogródka, Puszczy Kampinoskiej, Powstaniu Warszawskim i Górach Świętokrzyskich.
  9 Brygada Kawalerii Pancernej dziedziczy również tradycje 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich, który został sformowany 5 lipca 1944 roku na mocy rozkazu Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR nr 00127 jako 27 Pułk Artylerii Pancernej. Działał on w składzie 2 Armii Wojska Polskiego i przeszedł w jej szeregach cały szlak bojowy. Uczestniczył w operacji łużyckiej i praskiej. Ostatnią walkę z nieprzyjacielem stoczył w okolicach miejscowości Dablice w dniu 11 maja 1945 roku, a następnie w tym samym dniu wkroczył do stolicy Czech - Pragi. Po zakończeniu działań wojennych został przeniesiony do m. Czarne, gdzie w 1951 roku został przeformowany i zmienił nazwę na 28 Saski Pułk Czołgów Średnich. W 1990 roku w związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP 28 Pułk został przeniesiony do Braniewa i przeformowany na jednostkę zmechanizowaną zmieniając nazwę na 27 Pułk Zmechanizowany im. Króla Stefana Batorego.

  Święto 9 BKPanc.
  Minister Obrony Narodowej decyzją nr 42/MON z 27 kwietnia 1995 r. ustanowił datę dorocznego święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie w dniu 27 września.

  Patron 9 BKPanc. - król Stefan Batory
  Minister Obrony Narodowej decyzją nr 136/MON z 4 września 1995 roku polecił 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie przyjąć imię króla Stefana Batorego.

  Stefan Batory, syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana VI i Anny Katarzyny Thelegi, urodził się 23 września 1533 r. w Somlyó. Od wczesnej młodości był przygotowywany do żołnierskiego rzemiosła. Mając 15 lat wziął udział w wyprawie przeciw Turkom. Studiował w Italii, zaś sztukę dyplomacji poznawał na dworze cesarza austriackiego Ferdynanda. Stefan Batory, po śmierci Jana Zapolyi, został 24 maja 1571 r. wojewodą siedmiogrodzkim. Po ucieczce Henryka Walezego z Polski włączył się do walki o tron polsko-litewski i 1 maja 1576 r. został koronowany w Krakowie.
  Stefan Batory przystąpił do walki ze zbuntowanym Gdańskiem, popieranym przez króla Danii Fryderyka II. W czerwcu 1577 r. przystąpił do oblężenia Gdańska, jednakże 15 lipca tegoż roku odstąpił, skupiwszy całą uwagę, po najeździe Iwana Groźnego na Inflanty, na obronie północno-wschodnich granic państwa. Ostatecznie 12 grudnia 1577 r. Gdańsk uznał króla Stefana Batorego, rozwiązał swoje wojska i zapłacił kontrybucję.
  W 1578 r. rozpoczęto przygotowania do wojny z Moskwą. W rejonie Wilna skoncentrowano liczącą około 50 000 armię, która w lipcu 1579 r. podjęła działania przeciwko wojskom Iwana Groźnego. 11 sierpnia 1579 r. wojska Stefana Batorego stanęły pod Połockiem i przystąpiły do oblężenia twierdzy. 30 sierpnia Połock padł, zaś w ręce zwycięzców dostała się silna artyleria rosyjska, wielkie zapasy prochu i żywności. Głównym siłami dowodził król, który polecił podjąć działania także na innych kierunkach operacyjnych (zdobyto m.in. Sokół, Suszę, Nieszczerdę, spustoszono ziemię siewierską).
  W połowie lipca 1580 r. Batory poprowadził kolejną kampanię przeciw Moskwie, obierając za główny cel Wielkie Łuki. 27 sierpnia 1580 r. wojska królewskie dotarły do tej potężnie umocnionej twierdzy, która ostatecznie skapitulowała 4 września tego roku. Wydzielone siły polsko-litewskie zaatakowały Newel, Toropiec, Zawołocze, Ozieryszcze oraz Siewierszczyznę i na kierunku smoleńskim. W czerwcu 1581 r., po ofensywie rosyjskiej na Mohylew, Stefan Batory podjął marsz na Psków. 28 sierpnia 1581 r. przystąpiono do oblężenia twierdzy. Hetman Krzysztof Radziwiłł otrzymał rozkaz poprowadzenia wyprawy w głąb państwa moskiewskiego. Ostatecznie, 15 stycznia 1582 r., podpisano pokój, określający m.in. wschodnie granice Rzeczypospolitej.
  W trakcie wojen z Moskwą powstał plan utworzenia ligi państw chrześcijańskich przeciwko imperium tureckiemu. Stefan Batory miał stanąć na czele ligi i dowodzić w zaplanowanej wojnie. Miał też stwierdzić, że "gdyby król polski był panem Moskwy, miałby otwartą i łatwą drogę przeciw Turcji".
  Przygotowania do tej wielkiej wojny przerwała śmierć króla 12 grudnia 1586 r. w Grodnie. Papież Sykstus V po śmierci Stefana Batorego pisał: "Wielka to strata dla chwały Bożej. Dla nas nic smutniejszego, dla Polski nic nieszczęśliwszego nie mogło się wydarzyć". Prochy monarchy spoczęły w katedrze wawelskiej w Krakowie, w grobowcu ufundowanym w dużej mierze ze składek podkomendnych.
  Król Stefan Batory był znakomitym wodzem, o wielkich talentach strategicznych i organizatorskich, potrafiącym obrać właściwy cel i kierunek działań. Wielką wagę przykładał do właściwego przygotowania działań wojennych, tak od strony materiałowej, jak i propagandowej. Konsekwentnie realizował plan przebudowy sił zbrojnych Rzeczypospolitej. W 1578 r. król przeforsował na sejmie ustawę o piechocie wybranieckiej, czyli łanowej. Za panowania Batorego ukształtowała się polska ciężkozbrojna jazda, husaria i jej uzbrojenie. Reforma wojska objęła także lekką jazdę. Król doceniał znaczenie artylerii i starał się stale ją rozwijać. Rozbudowywano arsenały i odlewnie dział. Na południowo-wschodnich kresach utworzono polsko-kozackie oddziały piechoty i artylerii. Król doceniał znaczenie łączności i służby saperskiej, co szczególnie uwidoczniło się w czasie wojen z Moskwą. Za panowania Sterana Batorego zapoczątkowano także stałe prace w dziedzinie kartografii wojskowej. Zapisał się również w historii jako reformator sądownictwa i założyciel uniwersytetu w Wilnie (1579 r.).

  SYMBOLE I BARWY 9 BKPanc.

  Odznaka pamiątkowa 9 BKPanc.
  Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki.
  Odznaka ma kształt srebrnego orła z szeroko rozpiętymi skrzydłami. Na piersi orła nałożona jest tarcza emaliowana w barwach proporczyka brygadowego żółto - białego z paskiem biało - granatowym. W szponach orła złocone gałązki laurowo - dębowe i data 1920 na piórach ogona. Dziób orła został lekko otwarty.
  Wzór odznaki i regulamin jej nadawania zostały przyjęte na zebraniu korpusu oficerskiego 27 października 1925 r., a zatwierdzony rozkazem Ministra Spraw Wojskowych (Dz. Rozk. MSWojsk., nr 5 poz. 43 z dnia 23 lutego 1926 r.).
  Odznaka dla szeregowców była z białego metalu z emaliowaną tarczą.
  W dniu 01 września 1995 r. odznakę pamiątkową 27 pułku ułanów im. Króla Stefana Batorego wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii przejęła 9 BKPanc. Wymiary odznaki: 62 x 35 mm.


  Barwy 9 BKPanc  Proporzec w kształcie prostokąta, z ostrym wcięciem do środka na końcu. Trójbarwny, górna część proporca żółta, pośrodku biało - granatowa wstęga, dolna część proporca biała.

  Oznaka rozpoznawcza (naramienna) 9 BKPanc.
  Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej.


  Oznaka rozpoznawcza ma kształt stylizowanej tarczy w barwach ułańskich (żółto - białych ). Podział kolorów na tarczy przebiega po przekątnej (z prawego górnego rogu). Rozgraniczenie barw wyznacza biało - granatowy pasek. We wnętrzu tarczy znajduje się monogram patrona brygady króla Stefana Batorego z koroną (typu zamkniętego) haftowany nicią koloru pomarańczowego. Wersja oznaki na mundur polowy różni się od oznaki na mundur wyjściowy kolorystyką. Tło tarczy jest barwy zielonej i siwej przedzielonej czarnym paskiem. Monogram i korona oraz obrzeże tarczy są haftowane czarną nicią. Wymiary oznaki; 80x60 mm. Jest noszona przez żołnierzy brygady na lewym ramieniu umundurowania polowego i wyjściowego.


  Proporczyk na beret.
  Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór proporczyka na beret 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.


  Proporczyk ma kształt równoległoboku, z wcięciem z prawej strony, do przecięcia przekątnych. Powierzchnia proporczyka została podzielona symetrycznie w polaryzacji poziomej na dwa pola biało-granatowym paskiem. Górne pole ma kolor żółty, natomiast dolne biały. Barwy proporczyka są tradycyjnymi barwami 27 pułku ułanów, którego tradycje przejęła Brygada. Na osi poziomej proporczyka umieszczono cyfrę "9" (numer brygady) i monogram patrona króla Stefana Batorego z koroną. Wymiary proporczyka: 55x15 mm.


  Dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego

  1. płk dypl. Wojciech ROSZAK
  2. płk dypl. Ryszard SOROKOSZ
  3. płk dypl. Marek TOMASZYCKI
  4. płk dypl. Krzysztof GÓRECKI
  5. płk dypl. Zbigniew DOMAŃSKI
  6. gen. bryg. Ryszard WIŚNIEWSKI
  7. gen. bryg. Wojciech GRABOWSKI
  8. gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI
  (1994 - 1995)
  (1995 - 1999)
  (1999 - 2001)
  (2001 - 2002)
  (2002 - 2005)
  (2005 - 2006)
  (2006 - 2009)
  (2009 )

  Gen. bryg. Andrzej Danielewski (ur. 1962 r. w Aleksandrowie Kujawskim). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów - dowódców batalionów czołgów, kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.
  Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej od dnia 28.05.2009 r. przyjął dowodzenie 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.


  Struktura i zadania

  9 Brygada Kawalerii Pancernej jako jednostka typu pancernego jest przeznaczona do działań bojowych w składzie 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.
  Oprócz typowego szkolenia, doskonalącego pancerne rzemiosło, kadra intensywnie uczy się języków obcych. Około 35% kadry ma ukończone kursy językowe I, II, i III stopnia. Można powiedzieć że brygada jest nowoczesną jednostką o dużej sile, posiadającą bardzo dobrze i wszechstronnie wyszkoloną kadrę.
  W strukturach brygady znajdują się: batalion dowodzenia, 2 bataliony czołgów, batalion zmechanizowany, dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon artylerii przeciwlotniczej, pododdziały logistyczne i zabezpieczenia.
  Jednym z ważniejszych zadań brygady w 2004 r. było przygotowanie i wydzielenie części sił do wykonania zadań w ramach III zmiany PKW w IRAKU.


  Osiągnięcia

  W okresie swego funkcjonowania brygada wielokrotnie udowadniała swoją wielką wartość podczas różnych ćwiczeń i szkoleń poligonowych.
  W brygadzie wielokrotnie miały miejsce różnego rodzaju kontrole, min. kontrola gospodarcza, NIK, i inspekcji Sił Zbrojnych z których zawsze uzyskiwała dobre oceny. W uznaniu zasług jednostki, służącej w niej kadry zawodowej i żołnierzy zsw 9 BKPanc była wielokrotnie wyróżniana. Między innymi: w grudniu 1996 roku zostaje wyróżniona dyplomem i pucharem przez Dowódcę Warszawskiego Okręgu Wojskowego za osiąganie wysokich wyników w działalności szkoleniowo-wychowawczej. Po raz kolejny brygada w dniu 18 lutego 1998 roku zostaje wyróżniona przez Dowódcę WOW dyplomem i pucharem za zajęcie I miejsca w konkursie na Najlepiej Funkcjonujący System Ochrony i Obrony Obiektu Wojskowego na szczeblu WOW w 1997 roku. W 1999 roku Dowódca POW wyróżnił brygadę dyplomem za osiągnięcie najwyższych wyników w działalności szkoleniowo-wychowawczej wśród Jednostek Wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Brygada jako wyróżniająca się pośród innych jednostek Wojska Polskiego, stała się obiektem zainteresowania Dowództwa NATO. Wyrazem tego była wizyta w jednostce gen. Holmesa, który odwiedził koszary w Braniewie.
  Opracował: kpt. Jerzy Milczarek