PKW KFOR
3 Batalion Logistyczny Ziemi Goleniowskiej
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Historia powstania 3 batalionu logistycznego jest ściśle powiązana ze sformowaniem w 2004 r. 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Jako jednostka podporządkowana 1Blog , 3 batalion logistyczny utworzony został w Glewicach na bazie dwóch batalionów zaopatrzenia 75 bzaop. mps i 86 bzaop , i z dniem z 01.07.2004 r. osiągnął gotowość do działania zgodnie z przeznaczeniem.

3 batalion logistyczny został sformowany na podstawie:
1. Rozkazu Dowódcy POW nr PF – 4 z dn. 07.01.2004 r. w sprawie sformowania 1 BLog oraz zmian organizacyjnych w 9 RBM.
2. Rozkazu Dowódcy 1 BLog nr Z – 1 z dn. 30.01.2004 r. w sprawie sformowania 1 BLog.
3. Etatu nr 50 / 111 / 0

Głównym zadaniem 3 batalionu logistycznego w 2004 r. było przyjęcie wyposażenia czasu ”P” oraz złożenie zapotrzebowań na uzupełnienie stanów osobowych i środków transportowych. Osiągnięcie gotowości bojowej i mobilizacyjnej zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Przygotowanie sztabu batalionu w celu logistycznego zabezpieczenia wojsk oraz wykonywanie marszu na dużą odległość. Doskonalenie organizacji dowozu środków bojowych i materiałowych do jednostek wojskowych we współdziałaniu z Rejonowymi Bazami Materiałowymi oraz sprawne włączenie się w skład 1 BLog.
Zgodnie z oceną wykonania zadań za 2004 r., 3 batalion logistyczny zrealizował planowe i doraźne dowozy środków materiałowych ze wskazanych RBM do jednostek wojskowych stacjonujących na terenie POW ze 100% stopniem realizacji zadań.
W 2005 roku 3 batalion logistyczny otrzymał zadanie realizacji przedsięwzięć związanych z zaopatrywaniem jednostek wojskowych we współdziałaniu ze stacjonarną bazą logistyczną POW oraz przygotowaniem batalionu do udziału w misji w ramach V zmiany PKW Irak.
W związku z rozpoczęciem formowania batalionu logistycznego do udziału w misji w ramach V zmiany PKW Irak w miesiącu marcu 2005r. rozpoczęto proces intensywnego szkolenia mającego na celu przygotowanie żołnierzy do działania w rejonie przyszłej misji.
3 batalion logistyczny wydzielił 40 żołnierzy zawodowych do udziału w misji w ramach V zmiany PKW Irak, co stanowiło 35% stanu osobowego batalionu. Żołnierze ci godnie reprezentowali Wojsko Polskie wykonując powierzone zadania w trudnych warunkach, będąc niejednokrotnie w sytuacji zagrożenia. Po półrocznym okresie wykonywania obowiązków służbowych w ramach PKW Irak, cały stan osobowy powrócił do macierzystego batalionu w styczniu 2006 r. Po dwóch latach funkcjonowania, realizując zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz misji stabilizacyjnych poza granicami kraju, batalion przechodzi zmiany organizacyjne zwiększając swe stany etatowe. Obecnie 3 batalion logistyczny jest największą jednostką na terenie garnizonu Mosty i ziemi goleniowskiej .
W ramach obchodów świąt narodowych i wojskowych żołnierze 3 batalionu logistycznego umacniali kontakty z miejscową społecznością, władzami Powiatu Goleniowskiego oraz miasta i gminy Goleniów. W dniu 17 czerwca 2006 roku społeczeństwo ziemi goleniowskiej wraz z jednostkami samorządów terytorialnych gmin i powiatu ufundowali i przekazali sztandar z herbem Powiatu Goleniowskiego dla 3 batalionu logistycznego w Glewicach i nadano mu nazwę Ziemi Goleniowskiej.